سرویس و نگهداری آسانسور

تا همین چند دهه پیش تعداد کمی از آپارتمان‌ها دارای آسانسور بودند و این وسیله تنها در برج‌ها و مجتمع‌های بزرگ وجود داشت. در...
ادامه مطلب