فرهنگ آپارتمان‌نشینی

«فرهنگ آپارتمان‌نشینی» به بیان ساده، مجموعه‌ای از قوانین، ارزش‌ها، رفتارها و سبک زندگی است که مرتبط با استفاده صحیح از بخش‌های مشترک ساختمان، احترام به حقوق همسایگان، مشارکت در پرداخت هزینه‌های ساختمان (شارژ) و … است.

از 50 سال پیش به دلیل افزایش رشد جمعیت، مهاجرت برخی از افراد از شهرهای کوچک به شهر‌های بزرگ و محدودیت فیزیکی ساختمان‌ها برای گنجاندن این افراد، آپارتمان‌ها و مجتمع‌ها یکی پس از دیگری ساخته‌ شدند.

درست است که زندگی آپارتمان‌نشینی تا حدودی برخی از هزینه‌های خانواده‌ها را کاهش می‌دهد اما این شیوه زندگی، فرهنگ جدیدی نیاز دارد و شما باید با همسایه‌های خود که خیلی به شما نزدیک هستند کنار بیایید.

باید سعی کنید برای همسایه‌‌ها مزاحمت ایجاد نکنید، در هزینه‌های ساختمان با توجه به سهم خود شریک شوید، در حفظ و نگهداری ساختمان تلاش کرده و موارد دیگری را رعایت کنید که تحت عنوان «فرهنگ آپارتمان‌نشینی» شناخته می‌شود.

در ابتدا شاید برای بعضی افراد که در خانه‌های بزرگ ویلایی و حیاط‌دار بزرگ شده بودند و در کودکی به‌راحتی از این سمت تا آن سمت خانه را می‌دویدند و بالا و پایین می‌پریدند، رعایت «فرهنگ آپارتمان‌نشینی» کمی دشوار بود اما به مرور، اوضاع کمی بهتر شد و بسیاری از مردم خودشان را با این شیوه زندگی هماهنگ کردند.

تعریف فرهنگ آپارتمان‌ نشینی

«فرهنگ آپارتمان‌نشینی» به بیان ساده، مجموعه‌ای از قوانین، ارزش‌ها، رفتارها و سبک زندگی است که مرتبط با استفاده صحیح از بخش‌های مشترک ساختمان، احترام به حقوق همسایگان، مشارکت در پرداخت هزینه‌های ساختمان (شارژ) و … است.

فرهنگ آپارتمان‌نشینی شرایطی ایجاد می‌کند که انسان‌هایی از فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر نزدیک و هم‌جهت شوند.

نانوشته‌های فرهنگ آپارتمان‌نشینی

به‌طور کلی مسایلی که باعث بوجودآمدن اختلاف بین اهالی ‌آپارتمان‌ها می‌شود در سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

دسته اول: مسایلی که ریشه در اختلاف فرهنگی دارند. (مثلا مهمانی‌های شبانه و آلودگی های صوتی و …)

دسته‌ دوم: مسایلی که ریشه در ضعف در ارتباطات و ایجاد سوء‌تفاهم دارد. (این‌گونه مسایل باعث بوجودآمدن کدورت‌های طولانی بین همسایگان می‌شود و در بسیاری از مواقع به زیرپا گذاشتن فرهنگ و قوانین عرفی منجر خواهد شد.)

دسته‌ سوم: مسایلی که ریشه در عدم آگاهی به قوانین عرفی و حقوقی دارد. (که مهمترین آن اختلاف نظر در تعیین سهم هزینه‌های هر واحد است)

البته امروزه به کمک راه‌کارهای نوین، مهترین علت به‌وجود آمدن اختلافات یعنی تعیین سهم هزینه‌های هر واحد به سادگی قابل رفع شدن است. با استفاده از مانیار می‌توان سهم هر واحد را با استفاده از فرمول و با دقتی بالا بر اساس متراژ، تعداد ساکنین و به تفکیک مالک و مستاجر محاسبه کرد.
برچسب‌ها: