درگاه پرداخت اینترنتی

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (ویژه اشخاص حقیقی):

 

  1. تصویر صفحه اول دفترچه حساب بانکی به نام مدیر یا یکی از اعضای ساختمان نزد یکی از شعب بانک‌های کشور
  2. تصویر کارت ملی و شناسنامه
  3. تصویر اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل کار یا سکونت مدیر ساختمان
  4. صورتجلسه تایید واریز وجه اینترنتی به حساب مدیر ساختمان

 

نکته: در صورتی که حساب ساختمان مشترک و حق برداشت با بیش از یک امضاء می باشد، ارسال مدارک یکی از صاحبان امضا کافی است.